DKG Groep

DKG is de groep achter de succesvolle Nederlandse merken Bruynzeel Keukens en Keller Keukens. We maken onze merken letterlijk zelf. Dat doen we in DKG De Keukenfabriek in Bergen op Zoom. Dat is het kloppend hart van DKG. Maar het maken van merken gaat natuurlijk verder dan de keukens alleen. Vanuit twee merken ontwikkelen, ontwerpen, verkopen en plaatsen we keukens. Voor particuliere en zakelijke klanten. En dat doen we niet alleen voor onze eigen merken, we zetten onze kennis over keukens ook in voor het ontwikkelen van private labels. Dat doen we vanuit DKG Keukens.


NIEUWS:
 
Samenwerking Avans Hogeschool & DKG.

In het kader van AMX (Avans Multidisciplinary eXperience), een projectweek waarin studenten van verschillende opleidingen aan een actuele casus van een bedrijf werken, was DKG afgelopen week trotse gastheer van een enthousiaste groep tweedejaars studenten van de Avans Hogeschool. Lisa van Hoof, duurzaamheidscoördinator van DKG, ontving deze groep jonge mensen op het bedrijf in Bergen op Zoom.

Duurzaamheid is een van de strategische pijlers van DKG, dus een super belangrijk en actueel thema binnen het bedrijf. Wat is duurzaamheid? Hoe kunnen we dit borgen in het DNA van de organisatie en daarbij de bewustwording & transitie op dit gebied versnellen? Allemaal dagelijkse kost bij DKG, vandaar de keuze voor dit belangrijke thema.

De Avans studenten, afkomstig uit Accountancy, Commerciële Economie, Resource Management, Social Work, Finance & Control en HRM moesten voor deze opdracht eerst de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDGs) onderling verdelen én de term duurzaamheid definiëren. Vervolgens in vier groepen van vier 100 ideeën verzamelen en uit die 400 ideeën er 3 omzetten naar een concept.

Uit die 3 concepten koos DKG één thema per groep: Vernieuwend waterbeleid, Vrouwen in strategische posities, Duurzaam gedrag belonen & Sportwelzijn op het werk. Elke groep gaf hun eindpresentatie met mooie visies en een implementatieplan.

Naast het presenteren van hun thema’s kregen de studenten nog een een kijkje in de keuken van DKG in de vorm van een rondleiding door de fabriek en door het DKG Inspiration Centre, waar ze de producten van DKG in het echt konden zien en kennis konden nemen van de stappen die DKG al heeft gezet op het gebied van duurzaamheid.

DKG is trots op de samenwerking met Avans Hogeschool. Het helpen en begeleiden van jonge mensen, de toekomst van elk bedrijf, sluit naadloos aan op het MVO beleid van DKG.


WERKEN AAN EEN VOLLEDIG CIRCULAIRE ECONOMIE [12 juli 2023]

DKG heeft als eerste Nederlandse keukenfabrikant het hoogste niveau op de CO2-Prestatie ladder behaald. Met het niveau 5 certificaat tonen wij aan de nodige stappen te hebben gezet voor de reductie van CO2-uitstoot binnen de gehele keten. Hiermee zijn wij voorloper op het gebied van duurzame initiatieven in de keukenbranche.

Ons duurzame initiatief sluit aan op de ambitie van de Nederlandse overheid om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Een mooi voorbeeld van deze omschakeling is de ontwikkeling van de circulaire keuken.

Als marktleider in de branche willen wij het goede voorbeeld geven door hét verschil te maken en klaar te zijn voor de toekomst. Zo is het binnen de projectmarkt al mogelijk om, middels het circulaire keukenproces, reststoffen te hergebruiken voor nieuwe grondstoffen ter productie van keukens.


WIJZIGINGEN RAAD VAN COMMISSARISSEN DKG [12 april 2022]

Mevrouw Françoise Dechesne (1964) is benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van DKG Holding bv. Zij volgt hiermee de heer Folkert Sneep op, die de functie van voorzitter 6 jaar heeft vervuld. Françoise is sinds 2018 lid en heeft uitgebreide ervaring in toezichthoudende functies.


Daarnaast is de heer Jeroen Princen (1965) toegetreden als lid. Jeroen is advocaat en ervaren commissaris. Met deze benoemingen neemt DKG afscheid van Folkert Sneep en Tymon Sevenster als lid. Met de toetreding van Jeroen Princen en de bestaande leden Françoise Dechesne, Margaretha Smits en Laetitia Smits van Oyen bestaat de raad van commissarissen van DKG uit vier leden.


DKG INVESTEERT IN MODERNISERING KEUKENFABRIEK [18 maart 2022]

Onze keukenfabriek behoort met een oppervlakte van 56.000m2 tot één van de grootste van Europa. Om klanten een kwaliteitsproduct te leveren wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van eersteklas materialen en de nieuwste technologieën. Om voorop te blijven lopen qua technologie én om de productiecapaciteit af te stemmen op de toenemende vraag, zijn er onlangs diverse investeringen gedaan. Lees meer >


DKG BENOEMT NIEUW STATUTAIR BESTUUR [26 november 2021]

Na het plotselinge overlijden van CEO Anton Sanders in januari 2021 is de directie van DKG op interim-basis ingevuld door Toine van Rooij (Chief Executive Officer), Boy Salverda (Chief Financial Officer) en Ron van den Berg (Chief Commercial Officer). Met ingang van 1 januari 2022 wordt de interim-status omgezet in een definitieve benoeming.

De Raad van Commissarissen heeft zich de afgelopen periode beraden over de opvolging en rolverdeling binnen de directie van DKG. Na een zorgvuldige afweging van diverse opties is er unaniem gekozen voor een interne opvolging. De Raad van Commissarissen heeft daarom aan de aandeelhouders voorgesteld om de interim-status van de drie directieleden om te zetten in een definitieve. De ondernemingsraad heeft hierop positief advies gegeven. De aandeelhouders hebben het voorstel overgenomen waarmee de heren Van Rooij, Salverda en Van den Berg per 1 januari 2022 worden benoemd tot respectievelijk CEO, CFO en CCO van DKG. Samen vormen zij het statutaire bestuur van de DKG Groep.

Nieuwe directie DKG: v.l.n.r. Ron van den Berg, Toine van Rooij en Boy Salverda


DKG GROEP BOUWT NIEUW HOOFDKANTOOR [8 oktober 2021]
Lees hier meer over de bouw van het nieuwe hoofdkantoor in Bergen op Zoom

Hoofdkantoor DKG Groep Impressie nieuw hoofdkantoor DKG Groep