DKG Groep

DKG is de groep achter de succesvolle Nederlandse merken Bruynzeel Keukens en Keller Keukens. We maken onze merken letterlijk zelf. Dat doen we in DKG De Keukenfabriek in Bergen op Zoom. Dat is het kloppend hart van DKG. Maar het maken van merken gaat natuurlijk verder dan de keukens alleen. Vanuit twee merken ontwikkelen, ontwerpen, verkopen en plaatsen we keukens. Voor particuliere en zakelijke klanten. En dat doen we niet alleen voor onze eigen merken, we zetten onze kennis over keukens ook in voor het ontwikkelen van private labels. Dat doen we vanuit DKG Keukens.


NIEUWS:

Cobotx levert slimme Cobot aan DKG

In de laatste fase van 2023 heeft DKG een belangrijke stap gezet in de keukenfabriek door de implementatie van een geavanceerde cobot (een cobot, collaboratieve robot, is een robot die bedoeld is om veilig samen te werken met mensen in een gemeenschappelijke werkomgeving) op de afdeling 'Pick to Light'. Deze robotarm heeft de mogelijkheid om dozen op te pakken en ze nauwkeurig te plaatsen in een kar. Met een indrukwekkende capaciteit van tussen de 800 en 1000 dozen per dag, heeft deze robotarm niet alleen de efficiëntie van ons productieproces verhoogd, maar heeft het ook een impact gehad op de werkomstandigheden van onze medewerkers.

Door de repeterende werkzaamheden over te nemen, heeft de cobot de fysieke belasting voor onze medewerkers aanzienlijk verminderd. Dit draagt vooral bij aan de verbeterde ergonomie op de werkvloer.

De robotarm is geïntroduceerd als een waardevolle aanvulling voor onze medewerkers. Het dient als een verlengstuk van hun capaciteiten, waardoor ze worden ontlast van monotone en zware taken, en in staat worden gesteld om zich te concentreren op taken die meer waarde toevoegen aan ons productieproces.

Door te investeren in geavanceerde technologieën die zowel het welzijn van onze medewerkers als de kwaliteit van onze producten verbeteren, versterken we onze positie en blijven we streven naar duurzaam succes op lange termijn.

DKG en Cobotx
De eerste resultaten van onze samenwerking wijzen op een veelbelovend partnerschap voor lange termijn. Met een gedeeld enthousiasme voor innovatie en groei gaan we samen de uitdagingen voor de toekomst aan.


DKG zet flinke stappen met partners op weg naar een CO2 neutraal klimaat.

DKG boekt aanzienlijke vooruitgang in samenwerking met onze partners op weg naar een klimaat neutrale toekomst. We blijven actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot van CO2 te verminderen. Naast de genomen maatregelen binnen ons eigen bedrijf blijven we in gesprek met partners en leveranciers in onze gehele toeleveringsketen.

Vanaf 1 januari zullen onze bladenleveranciers, waaronder Jetstone, Reginox, Kemie en Dekker, al hun leveringen uitvoeren met behulp van biodiesel. Hierdoor wordt het transport van alle werkbladen CO2-neutraal, wat resulteert in een jaarlijkse besparing van 230 ton CO2.

Daarnaast zal ATAG vanaf dezelfde datum al hun apparaten voor DKG vervoeren met biodiesel, wat een extra besparing van 250 ton CO2 oplevert.

Deze gecombineerde besparing van 480 ton staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 25 huishoudens en komt overeen met de CO2-opslag van 480 bomen gedurende 30 jaar. Het vertegenwoordigt tevens bijna 30% van de totale CO2-uitstoot veroorzaakt door het transport van alle toeleveranciers naar DKG.


Duurzaamheid in beweging; DKG en TDS gaan elektrisch.

Bij DKG nemen we onze verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. We verminderen continue onze CO2-uitstoot en zetten daartoe belangrijke stappen, niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar in de gehele keten.

Ons elektrisch wagenpark: Een stap in de groene richting

Met trots kunnen we melden dat maar liefst 95% van ons wagenpark volledig elektrisch is, en de overige 5% bestaat uit plug-in hybride voertuigen. Hiermee verminderen we niet alleen onze ecologische voetafdruk, maar laten we ook zien dat duurzaamheid een integraal onderdeel is van onze bedrijfsfilosofie.

Elektrisch transport: de toekomst van onze keukenleveringen

We zijn erg trots op onze samenwerking met onze vervoerspartner TDS die de eerste stappen zet richting elektrisch vrachtvervoer. Startend met drie elektrische vrachtwagens, streven we ernaar om al onze keukenleveringen volledig elektrisch te laten plaatsvinden. Een ambitieus doel, gezien het feit dat we dagelijks maar liefst 250 keukens produceren, wat neerkomt op 225 vrachtwagens die wekelijks vertrekken met keukens op weg naar tevreden klanten.


Samenwerking Avans Hogeschool & DKG.

In het kader van AMX (Avans Multidisciplinary eXperience), een projectweek waarin studenten van verschillende opleidingen aan een actuele casus van een bedrijf werken, was DKG afgelopen week trotse gastheer van een enthousiaste groep tweedejaars studenten van de Avans Hogeschool. Lisa van Hoof, duurzaamheidscoördinator van DKG, ontving deze groep jonge mensen op het bedrijf in Bergen op Zoom.

Duurzaamheid is een van de strategische pijlers van DKG, dus een super belangrijk en actueel thema binnen het bedrijf. Wat is duurzaamheid? Hoe kunnen we dit borgen in het DNA van de organisatie en daarbij de bewustwording & transitie op dit gebied versnellen? Allemaal dagelijkse kost bij DKG, vandaar de keuze voor dit belangrijke thema.

De Avans studenten, afkomstig uit Accountancy, Commerciële Economie, Resource Management, Social Work, Finance & Control en HRM moesten voor deze opdracht eerst de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDGs) onderling verdelen én de term duurzaamheid definiëren. Vervolgens in vier groepen van vier 100 ideeën verzamelen en uit die 400 ideeën er 3 omzetten naar een concept.

Uit die 3 concepten koos DKG één thema per groep: Vernieuwend waterbeleid, Vrouwen in strategische posities, Duurzaam gedrag belonen & Sportwelzijn op het werk. Elke groep gaf hun eindpresentatie met mooie visies en een implementatieplan.

Naast het presenteren van hun thema’s kregen de studenten nog een een kijkje in de keuken van DKG in de vorm van een rondleiding door de fabriek en door het DKG Inspiration Centre, waar ze de producten van DKG in het echt konden zien en kennis konden nemen van de stappen die DKG al heeft gezet op het gebied van duurzaamheid.

DKG is trots op de samenwerking met Avans Hogeschool. Het helpen en begeleiden van jonge mensen, de toekomst van elk bedrijf, sluit naadloos aan op het MVO beleid van DKG.


WERKEN AAN EEN VOLLEDIG CIRCULAIRE ECONOMIE [12 juli 2023]

DKG heeft als eerste Nederlandse keukenfabrikant het hoogste niveau op de CO2-Prestatie ladder behaald. Met het niveau 5 certificaat tonen wij aan de nodige stappen te hebben gezet voor de reductie van CO2-uitstoot binnen de gehele keten. Hiermee zijn wij voorloper op het gebied van duurzame initiatieven in de keukenbranche.

Ons duurzame initiatief sluit aan op de ambitie van de Nederlandse overheid om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Een mooi voorbeeld van deze omschakeling is de ontwikkeling van de circulaire keuken.

Als marktleider in de branche willen wij het goede voorbeeld geven door hét verschil te maken en klaar te zijn voor de toekomst. Zo is het binnen de projectmarkt al mogelijk om, middels het circulaire keukenproces, reststoffen te hergebruiken voor nieuwe grondstoffen ter productie van keukens.


WIJZIGINGEN RAAD VAN COMMISSARISSEN DKG [12 april 2022]

Mevrouw Françoise Dechesne (1964) is benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van DKG Holding bv. Zij volgt hiermee de heer Folkert Sneep op, die de functie van voorzitter 6 jaar heeft vervuld. Françoise is sinds 2018 lid en heeft uitgebreide ervaring in toezichthoudende functies.


Daarnaast is de heer Jeroen Princen (1965) toegetreden als lid. Jeroen is advocaat en ervaren commissaris. Met deze benoemingen neemt DKG afscheid van Folkert Sneep en Tymon Sevenster als lid. Met de toetreding van Jeroen Princen en de bestaande leden Françoise Dechesne, Margaretha Smits en Laetitia Smits van Oyen bestaat de raad van commissarissen van DKG uit vier leden.


DKG INVESTEERT IN MODERNISERING KEUKENFABRIEK [18 maart 2022]

Onze keukenfabriek behoort met een oppervlakte van 56.000m2 tot één van de grootste van Europa. Om klanten een kwaliteitsproduct te leveren wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van eersteklas materialen en de nieuwste technologieën. Om voorop te blijven lopen qua technologie én om de productiecapaciteit af te stemmen op de toenemende vraag, zijn er onlangs diverse investeringen gedaan. Lees meer >


DKG BENOEMT NIEUW STATUTAIR BESTUUR [26 november 2021]

Na het plotselinge overlijden van CEO Anton Sanders in januari 2021 is de directie van DKG op interim-basis ingevuld door Toine van Rooij (Chief Executive Officer), Boy Salverda (Chief Financial Officer) en Ron van den Berg (Chief Commercial Officer). Met ingang van 1 januari 2022 wordt de interim-status omgezet in een definitieve benoeming.

De Raad van Commissarissen heeft zich de afgelopen periode beraden over de opvolging en rolverdeling binnen de directie van DKG. Na een zorgvuldige afweging van diverse opties is er unaniem gekozen voor een interne opvolging. De Raad van Commissarissen heeft daarom aan de aandeelhouders voorgesteld om de interim-status van de drie directieleden om te zetten in een definitieve. De ondernemingsraad heeft hierop positief advies gegeven. De aandeelhouders hebben het voorstel overgenomen waarmee de heren Van Rooij, Salverda en Van den Berg per 1 januari 2022 worden benoemd tot respectievelijk CEO, CFO en CCO van DKG. Samen vormen zij het statutaire bestuur van de DKG Groep.

Nieuwe directie DKG: v.l.n.r. Ron van den Berg, Toine van Rooij en Boy Salverda


DKG GROEP BOUWT NIEUW HOOFDKANTOOR [8 oktober 2021]
Lees hier meer over de bouw van het nieuwe hoofdkantoor in Bergen op Zoom

Hoofdkantoor DKG Groep Impressie nieuw hoofdkantoor DKG Groep