Duurzaamheid

CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid DKG Groep
DKG Groep begrijpt het belang van duurzaam ondernemen. Daarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) één van onze strategische speerpunten en proberen wij de juiste balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Op deze pagina brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO2-beleid binnen ons bedrijf. 

In het kader van MVO zijn wij gestart met de CO2-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO2-uitstoot. We hebben een CO2-footprint gemaakt en hebben daarmee onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht. 

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO2-Prestatieladder stelt voor niveau 3.

DKG Groep zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Van inzicht naar doelstelling
DKG Groep heeft het eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zo meer inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot per energiestroom. Met dit inzicht in de CO2-uitstoot kunnen we effectieve doelstellingen opstellen. In het jaar 2015 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint berekenen we elk half jaar opnieuw. Die communiceren we dan intern en extern.

CO2-reductie
DKG Groep heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief de CO2-uitstoot te reduceren. We hebben reductiemaatregelen bepaald om deze doelstelling te behalen. Deze beoordelen we ieder half jaar op hun effectiviteit.

Publicatie beleid
Ieder half jaar publiceren wij over ons energie-reductiebeleid: over inzicht, reductie en onze deelname aan een initiatief. Voor ons actuele CO2 Management- en reductieplan verwijzen wij u naar de MVO-sites van onze merken Bruynzeel Keukens en Keller Keukens.

Lees hier onze MVO verklaring

Deelname initiatieven
Wij nemen actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief duurzaam bedrijvenpark Lage Meren-Meilust in Bergen op Zoom (http://www.lmm-boz.nl/).

Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). (link)