MVO verklaring

Bedrijfsprofiel
DKG is de groep achter de succesvolle Nederlandse merken Bruynzeel Keukens en Keller Keukens. We maken onze merken letterlijk zelf. Dat doen we in DKG De Keukenfabriek in Bergen op Zoom.

Vanuit twee merken ontwikkelen, ontwerpen, verkopen en plaatsen we keukens.
En dat doen we niet alleen voor onze eigen merken, we zetten onze kennis over keukens ook in voor het ontwikkelen van private labels. Dat doen we vanuit DKG Keukens. DKG, de keuken engineers.

DKG gelooft in haar merken Bruynzeel en Keller Keukens en baseert ook daar waar nodig haar strategie op deze merken.

Met de woorden “ontwerpen”, “ontwikkelen”, “produceren” en “leveren van keukens” is onze scope in kernwoorden het beste omschreven.

Ons Commitment
DKG Groep onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wij onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We committeren ons aan:

  • Aansprakelijkheid: aansprakelijk zijn voor de impact van onze activiteiten op de gemeenschap, de economie en de omgeving;
  • Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de gemeenschap en de omgeving;
  • Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;
  • Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen van onze belanghebbenden;
  • Respect voor wetgeving: respecteren van geldende wet- en regelgeving;
  • Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale gedragsnormen, in combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;
  • Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens en erkennen van zowel de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.

Wij zullen onze MVO-aspecten in kaart brengen, helder MVO-beleid en bijbehorende doelen vaststellen, een MVO-programma en management systeem ontwikkelen en onderhouden en voldoende middelen beschikbaar stellen om de MVO-principes na te leven. Management en medewerkers worden geacht hier actief aan bij te dragen.

Wij zullen jaarlijks ons MVO-beleid en bijbehorende doelen evalueren om zeker te stellen dat deze nog in lijn zijn met onze toekomstvisie.

Wij verwijzen u graag naar de MVO sites van Bruynzeel Keukens en Keller Keukens voor meer informatie over ons MVO beleid en de behaalde resultaten.

Bergen op Zoom , 25-07-2018

T. van Rooij
COO DKG Groep/ voorzitter MVO werkgroep